Banknoty

Banknoty PRL 1944-1978

Po II wojnie światowej w Polsce używano banknotów różnych walut: marek, marek polskich, rubli i złotych. Pierwsze banknoty były wyemitowane już w 1944 roku, następnie dopracowywano i unowocześniano projekty, w efekcie czego miało miejsce kilka emisji banknotów obiegowych.

Banknoty z wczesnego okresu PRL można podzielić na dwie grupy: banknoty z lat 1944-1950 (wycofane z obiegu po całkowitej wymianie pieniądza w 1950 roku) oraz banknoty z lat 1950-1978 (wycofane z obiegu i całkowicie zastąpione banknotami z serii „Wielcy Polacy” obowiązującymi do końca PRL).

Najcenniejsze dla kolekcjonerów są dziś banknoty trudno dostępne, zachowane w dobrym stanie technicznym oraz o wyjątkowych numerach seryjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile jest wart egzemplarz, który posiadasz w swojej kolekcji, skorzystaj z darmowej wyceny banknotów w Olsztynie. Zapraszamy do naszego skupu banknotów, gdzie cenne egzemplarze będziesz mógł sprzedać w atrakcyjnej cenie.

Banknoty polskie w latach 1944-1950

W sierpniu 1944 roku wprowadzono nowe banknoty obowiązujące na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. Do obiegu weszły drukowane w Moskwie banknoty o nominałach 50 groszy oraz 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł. Do ciekawych banknotów z lat 1944-1950 należą:

1 złoty

Banknot wydany w 1944 roku o klasycznym projekcie: w centrum napis „Jeden złoty”, dwie jedynki po bokach, ornamentalne rysunki na obu stronach banknotu, kolor druku szarozielony.

100 zł

Banknot wydany w 1944 roku, kolorystyka czerwono-niebieska. Godło, w przeciwieństwie do pozostałych banknotów z tego okresu, umieszczono po lewej stronie, a nie w centrum awersu.

W celu uniknięcia fałszerstw, od 1945 roku NBP emitował nowy wzór banknotów o tych samych nominałach, drukowanych w Polsce. Wśród nich na uwagę zasługują:

1000 zł 1945

Pierwszy banknot NBP, w obiegu od 1 września 1945 r. Kolor brązowy i ochrowy, ornamentalne rysunki po obu stronach.

5 zł 1946

Banknot utrzymany w kolorystyce stalowoniebieskiej z rysunkami ornamentalnymi i dużym marginesem.

500 zł 1946

Banknot o kolorystyce zielono-ciemnofioletowej. Prezentował motywy socrealistyczne, podobnie jak inne ówczesne banknoty o wysokich nominałach.

Banknoty polskie w latach 1950-1978

W 1950 roku przeprowadzono całkowitą wymianę pieniędzy. Nowa emisja wyraźnie nawiązywała do tematyki robotniczo-chłopskiej. Dostępne były następujące nominały:

2 zł

Banknot w kolorze stalowozielonym i różowym lub stalowozielonym i brązowym. Na awersie widać godło oraz rysunek ornamentalny, a na rewersie budynek planowanej siedziby NBP.

5 zł

Banknot utrzymany w kolorystyce ciemnoczerwonej. Awers prezentuje godło i rysunek ornamentalny, a na rewersie widać scenę orania pola przez rolnika siedzącego na traktorze.

10 zł

Brązowo-beżowy banknot prezentujący na awersie głowę rolnika, a na rewersie scenę zwożenia zboża w czasie żniw.

20 zł ``robotnica``

Banknot w kolorze niebieskim. Na awersie umieszczono głowę kobiety w chustce (tzw. „Anielkę”), a na rewersie budynek Sukiennic w Krakowie.

50 zł ``rybak``

Banknot utrzymany w ciemnozielonej kolorystyce. Na przedniej stronie widać głowę rybaka, a na tylnej rysunek portu w Gdyni.

100 zł ``hutnik``

Kolory banknotu to wiśniowoczerwony, brązowy i różowy. Na awersie widnieje głowa hutnika (tzw. „Pstrowski”), a na rewersie fabryka z dymiącymi kominami.

500 zł ``górnik``

Banknot w kolorze ciemnobrązowym i szaroniebieskim. Awers prezentuje głowę górnika w kasku, a rewers ilustrację górników pracujących w kopalni.

1000 zł Kopernik 1966

Banknot wprowadzony do obiegu w 1966 roku. Miał odmienną, bardziej nowoczesną od powyższych szatę graficzną i był jak do tamtej pory najdroższy w produkcji. Na awersie widać głowę Mikołaja Kopernika, a na rewersie model układu heliocentrycznego. Był to zwycięski projekt w konkursie ogłoszonym przez NBP.